Skolen har et elevtal på mellem 210 og 220 elever fordelt med maksimalt 22 elever i klasserne. Klasserne er som oftest fyldt op. Interesserede forældre er imidlertid meget velkomne til at ringe til skolen for en samtale med skolelederen om mulighederne for indskrivning af nye elever. Ved samtalen kan man desuden få en rundvisning på skolen, så man ved selvsyn kan fornemme "stemningen" på skolen og danne sig et billede af Forlev Friskole. Skolen tilbyder alle interesserede forældre opskrivning af deres børn på venteliste. Mange børn skrives op, inden de er fyldt 1 år. Klik på ventelisteblanketten, som kan udfyldes og mailes til skolen. Med ventelistepladsen følger et mindre engangsgebyr på 200 kr. pr. barn, som indbetales til skolens bankkontonr. 5356 - 0000 244 794.
Optagelse i 0. klasse
Optagelse til 0. klasse foregår efter en indskrivningssamtale med skolens leder, sekretær og personalet i 0. klasse. Indskrivningssamtalen finder sted i slutningen af november måned forud for skolestarten i august. Til optagelsessamtalen indbydes maksimalt 22 kommende elever med forældre. Indkaldelsen foretages efter gennemgang af skolens venteliste efter følgende kriterier:
  1. Søskende til børn, der går eller har gået på Forlev Friskole
  2. Børn som har gået i Forlev Fribørnehave i mindst ét år inden skolestarten, og som i mindst samme periode har været opskrevet på skolens venteliste.
  3. Øvrige børn efter placering på ventelisten. Der tages dog hensyn til kønsfordelingen, idet det tilstræbes, at der ikke er under 8 elever af det ene køn.
Optagelse i eksisterende klasser
 
Når en elevplads bliver ledig, vil den normalt blive besat med en ny elev; som regel fra vores venteliste. I visse tilfælde vil vi dog – i en kortere eller længere periode – undlade optagelse af nye elever, hvis vi skønner, at klassen har brug for ’midlertidig ro’ i forhold til dens sociale funktion eller faglige niveau.
Optagelse på skolen kræver altid en forudgående optagelsessamtale, hvor barn, forældre, skoleleder og klasselærer deltager. Efter samtalen vurderer alle parter, om optagelse skal finde sted.
Indkaldelse til optagelsessamtale foregår efter følgende kriterier:
·         Søskende til børn, der går (har gået) på skolen, har førsteret, hvis dette ikke medfører, at kønsfordelingen i klassen forrykkes, således at der bliver færre end 8 elever af det ene køn.
Herefter
·         Øvrige børn efter placering på ventelisten, men dog med nødvendig og mulig hensyntagen til klassens kønsfordeling.