Skolepenge i skoleåret 2018-19

1. barn                              1.156 kr. pr. måned

2. barn                                 971 kr. pr. måned

3. barn og følgende børn        660 kr. pr. måned

Lejrtillæg                                50 kr. pr. måned

Indmeldelsesgebyr:            1.156 kr.

Alle satser er månedlige. Skolepenge betales i 12 måneder, bortset fra 9. kl., hvor indmeldelsesgebyret tilbagebetales (= betalingsfri juli måned). SFO-betalingen forfalder over 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri. Desuden er der søskendemoderation på 50% på SFO-betalingen (af laveste ordning).

Det månedlige lejrtillæg opkræves sammen med skolepengene, og det indsættes på en særlig konto for hver klasse og administreres af klasselæreren. Indbetalte lejrtillæg tilhører klassen og tilbagebetales ikke, hvis elever forlader skolen før udgangen af 9. kl. Et evt. overskydende beløb på en klassekonto vil dog kunne udbetales ligeligt ved udgangen af 9. kl.

Skolepengene opkræves månedsvis via PBS. Forfaldsdatoen er som regel d. 10. i måneden. Der betales indmeldelsesgebyr på 1 måneds skolepenge ved indmeldelse af nye elever på skolen.   

Hvis en elev forlader skolen i utide, informeres skolelederen og klasselæreren mundtligt og skriftligt. Udmeldelse i utide kan kun foretages til d. 1. i en måned (dog ikke juli), og skolens kontor skal varsles skriftligt inden d. 15. i foregående måned. Udmeldelse efter denne dato medfører betaling af skolepenge i en måned ekstra. Udmeldelse pr. 1. juli er ikke mulig, idet et afsluttet skoleår også omfatter juli måned. Indmeldelsesgebyr og lejrtillæg tilbagebetales ikke.

 

SFO Oasen i skoleåret 2018-19

Oasen er åben på alle skoledage samt i første og sidste uge af sommerferien, i efterårsferien og i vinterferien. Oasen har base i egne lokaler samt i 0. klasses lokale. Desuden benyttes skolens faglokaler til forskellige aktiviteter.

Oasen er beregnet for elever fra 0. kl. til 3. kl. Elever i 4. kl. kan også at benytte Oasen - efter behov.

Oasen benyttes i gennemsnit af ca. 100 børn hver dag.

Oasens priser er indrettet efter et taxametersystem, hvor man kun betaler for den tid, børnene deltager i ordningen:

 

 

Ordning:

Timebehov:   

Pris i 11 måneder:

Maxiordning:

indtil 25 timer pr. uge

936 kr.

Miniordning:

indtil 12½ timer pr. uge

824 kr.

  1-dagsordning: 1 valgfri ugedag   320 kr.