Information om elevrådet
 
Så er det tid til at vælge nye repræsentanter til elevrådet.
4. og 5.klasse vælger 2 repræsentanter (hver repræsentant vælges for et år i elevrådet) og 1 suppleant som også vælges for et år
6. klasse vælger 2 repræsentanter, 1 skal vælges for 2 år og 1 vælges for et år og der vælges 1 suppleant
7. klasse, 8.klasse og 9.klasse 1 af jeres repræsentanter er valgt for 2 år, så der er kun 1 på valg, som vælges for 2 år. (Skulle man ikke have lyst til at fortsætte, er der ingen tvang) Og der vælges 1 suppleant for et år.
 
Formanden vælges fra 8. eller 9. klasse
Næstformanden vælges fra 6.- 8.klasse
Sekretæren vælges fra 6. - 9. klasse
Kassereren vælges fra 6. -9. klasse
Ansvarlig for opslagstavlen
Alle vælges af elevrådet på det første elevrådsmøde.
 
Afholdelse af møder:
Der afholdes ca. et møde om måneden, bortset fra når vi har et arrangement.