Bestyrelsen er skolens øverste myndighed. Bestyrelsen skal forestå gennemførelsen af de overordnede beslutninger, der vedtages på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen (2-2-3). Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens økonomi og drift og forestår ansættelse samt afskedigelser af personale sammen med skolens leder. Bestyrelsen afholder 8 - 10 møder årligt.
Se i øvrigt menupunkt: Bestyrelsesmedlemmer
 
Generalforsamlingen
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, som oftest i marts måned. Forældre der har børn på Forlev Friskole samt skolekredsmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.