Træffetider for sundhedsplejersken på
Forlev Friskole i skoleåret 2014-15
 
(Næsten) alle onsdage på skolen fra kl. 8.15 – 13.00
 
Helle Bagge, sundhedsplejerske
 
Mobil tlf.: 51 53 95 12
E-mail: [email protected]
 
Slagelse kommune tlf. 58 57 47 01 kl. 8-15 (sekretær)
 
 
I samarbejde med forældre og klasselæreren tilbyder sundhedsplejersken på skolen følgende:
 
Indskoling/0 klasse:
Sundhedssamtaler og undersøgelser af synet, hørelsen, motorik, farvesans samt måling af vægt og højde.
 
1. klasse
Sundhedssamtale (måling af vægt og højde, samt syns- og høreprøve efter behov).
 
3. klasse
Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen i samarbejde med klasselæreren eller en sundhedsplejerske.
 
5. klasse: 
Klasseundervisning om bl.a. pubertet. Måling af vægt og højde
 
7. klasse:
Sundhedseksperimentariet + synsprøve
 
Udskolings undersøgelse/ 9klasse.
Sundhedssamtale og undersøgelse af hørelsen samt måling af vægt og højde. Synsprøve efter behov.
 
Forældre og lærere er velkomne til at kontakte mig ved behov.
 
Jeg har en konsulent funktion i forhold til hygiejniske forhold på skolen og vejleder i forbindelse med smitsomme sygdomme.
 
Venlig hilsen
 
sundhedsplejerske
 
Helle Bagge Melchior