På skolen her er vi indstillet på at forhindre mobning mest muligt. Vi ønsker at løse problemerne i fællesskab med elever og forældre.
Vi vil gøre op med de forældede opfattelser af mobning, som fx når nogen har den mening, ’at mobning er en del af det at blive voksen’, og ’mobning skader ikke, men hjælper børnene med at blive voksen’ osv.
Når mobning forekommer, skal det tydeligt vises fra lærernes side, at det er uacceptabelt og må ophøre. Selv om det er svært at definere, hvad mobning er, vil vi her på skolen alligevel gøre et forsøg. Vi mener, at en indkredsning af ordet mobning er nødvendig, og en såkaldt ’bagatelgrænse’ er på sin plads, således at helt banale ting som små uheld mellem eleverne ikke anses for mobning.
Selve mobningen opstår som regel i et forhold barn og barn imellem, eller et barn og en gruppe af børn og er karakteristisk ved at være pinefuld og nedværdigende for det barn, det går ud over.
Mobning kan være:

·     Verbalt                    (fx at blive kaldt øgenavne)

·     Socialt                     (fx at blive holdt udenfor)

·     Fysisk                      (fx at blive slået eller sparket)

.     Materielt                  (fx at få sine ejendele ødelagt)

·     Psykisk                    (fx at blive truet eller tvunget til at gøre noget)

.     Digitalt                    (fx grimme og hadefulde SMS-beskeder eller spredning på sociale medier)        

Skolen har sat sig som mål at fjerne eller reducere mobningsproblemer i skolen. Det gøres bedst ved at skabe gode kammeratskabsrelationer i skolen og gøre det muligt for mobbede og mobbende elever at trives bedre i og uden for skolemiljøet.
For de mobbede elever skal det bl.a. vise sig ved større tryghed og øget selvtillid, og ved at de føler sig afholdt af nogen af deres kammerater. For mobbernes vedkommende gælder det om at dæmpe deres fjendtlige og negative opførsel, samtidig med at deres positive sider styrkes. På lærermøder behandles sager omkring mobning, og her finder lærerne ud af, hvilke ting, der skal iværksættes for at løse problemerne.
På elevrådsmøderne inddrages elevrådet i arbejdet mod mobning, hvorved eleverne selv får medindflydelse på deres egen hverdag ved fx at tage problemerne med mobning op i de forskellige klasser, når der er behov for det. En sidste vigtig ting er, at forældrene er opmærksomme på mobningsproblemer og gør skolen opmærksom på det, sådan at problemerne hurtigt kommer frem i lyset. Her gælder som i så mange andre forhold, at en hurtig indsats kan gøre underværker. I de svære sager er det også helt naturligt at inddrage forældrene til de respektive børn i samtalerne.
 
Retningslinjer for optagelse og offentliggørelse af video, billeder og lyd
For i videst muligt omfang at beskytte elever og ansatte ved Forlev friskole har vi udarbejdet retningslinjer, der skal sikre, at ingen billeder eller video- og lydoptagelser offentliggøres på internettet eller i andre offentlige medier, med mindre det sker som et led i undervisningen eller på skolens egen hjemmeside/intranet.
 • Retningslinjerne gælder for elever, forældre, ansatte og andre med tilknytning til Forlev Friskole.
 • Ved arrangementer er det ikke tilladt at filme, medmindre skolelederen har givet tilladelse dertil.
 • Det er efter aftale med læreren tilladt at fotografere eller filme til brug i undervisningen. Disse optagelser må ikke efterfølgende offentliggøres.
 • Det er ikke tilladt for elever, forældre eller andre besøgende at fotografere eller filme i undervisningen, medmindre læreren har givet tilladelse dertil.
 • I tilfælde, hvor en elev har bragt optagelser fra skoletiden til offentliggørelse på internettet eller i andre medier, kan eleven bortvises fra skolen i 1 til 5 dage. Antallet af dage afgøres af skolelederen under hensyntagen til:
  • Elevens alder (klassetrin)
  • Graden af krænkelse af andre som følge af offentliggørelsen
  • Gentagelsestilfælde
 • Hvis en elev optager video, billeder eller lyd i skoleregi uden tilladelse fra lærer eller skoleleder, kan eleven bortvises fra skolen i 1 til 5 dage. Antallet af dage afgøres af skolelederen under hensyntagen til:
  • Elevens alder (klassetrin)
  • Graden af krænkelse af andre som følge af offentliggørelsen
  • Gentagelsestilfælde