Formål
Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål.
 
Slutmål efter 9. klasse
Skolens slutmål med faget dansk følger beskrivelsen af slutmål i folkeskolens Fælles Mål.
Dog med en tilføjelse til afsnittet ”Det talte sprog” punkt 4. Her anser vi det for vigtigt, at eleverne kan bruge informationsteknologi som et hjælpemiddel til støtte for den mundtlige fremstilling.
 
Delmål efter 2., 4., 6., og 9., klasse
Skolen følger delmålet beskrevet i Fælles Mål.
 
Fagets udvikling
Fagets udvikling følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål på de enkelte klassetrin, dog med undtagelse af svenske og norske tekster på 1. og 2. klassetrin, idet vi mener det er for tidligt for børnene at skulle lære svensk og norsk.
 
Elevernes alsidige personlige udvikling
Denne udvikling styrkes i faget gennem bevidstgørelsen om, at dansk er vort væsentligste kommunikationsmiddel mundtligt som skriftligt, og at vort sprog er identitetsskabende og giver muligheder for en mangfoldighed af personligt udtryk.
Arbejdsmetoder, personlige udfordringer og samarbejdsformer organiseres i overensstemmelse med skolens værdi- og idégrundlag.
 
Evaluering og tests
Effekten af skolens undervisning i dansk evalueres – udover lærernes løbende evaluering – således:
·         Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. kl. samt afgivelse af standpunktskarakterer i 8. og 9. kl.
·         Vurdering af undervisningsforløb og udbyttet deraf i et fagteam bestående af alle skolens dansklærere.
·         Ét årligt forældremøde samt to årlige forældresamtaler på alle klassetrin med deltagelse af dansklæreren. Det forventes, at eleverne deltager i forældresamtalerne fra 4. kl.
·         Brug af porteføljemappe, hvor eleverne i samarbejde med læreren indsamler egenproduktioner løbende.