Hvor ligger skolen?
Forlev Friskole ligger i Slagelse Kommune midt i den dejlige vestsjællandske natur. Fra skolen er der ca. 7 km. til Slagelse, og til Korsør er der omtrent 10 km. Klik her for kort.
Skolen har gode busforbindelser fra og til: Korsør, Slagelse, Gammel Forlev og Boeslunde. Se bussernes ankomst- og afgangstavle her.
Bygningerne, udendørsarealerne og beliggenheden danner en god ramme om livet på skolen. Vi kan byde på moderne og tidssvarende faciliteter på skolen. Skolen råder over boldbaner, atriumgård, 2 legepladser og en kælkebakke. Ligeledes er der gode busforbindelser til og fra skolen med afgang hver time mod Slagelse og Korsør.
 
Den Selvejende institution Forlev Friskole
Forlev Friskole er en selvejende institution, som er tilskudsberettiget under friskoleloven under Undervisningsministeriet. Når man melder et barn ind i skolen bliver forældrene medlem af skolekredsen og får stemmeret til valg af skolens bestyrelsen. Man får også indflydelse på skolens hverdag ved at møde til forældremøder, arrangementer og ikke mindst skolens årlige generalforsamling.
 
Undervisning
Undervisningen i skolefagene er en central del af skolens liv. Vi bestræber os på at gøre undervisningen spændende og igangsættende, således at den gør eleverne glade for at tilegne sig ny viden. Skolens undervisning indeholder alle de elementer, som tilsammen giver børnene muligheder for dygtiggørelse og personlig udvikling. Skolen prioriterer Edb-undervisning højt og råder over et stort og veludbygget undervisningslokale. Meget af Edb-undervisningen er integreret i skolens øvrige fag. Vi betoner både den personlige og faglige udvikling hos vore elever.
 
Den Kreative og musiske side af skolen
På Forlev Friskole spiller det musisk/kreative en stor rolle. Året rundt er eleverne i P-fag og H-fag beskæftiget i sløjd, formning, musik, dramatik, smykkesløjd , madlavning, dans og selvforsvar og lignende aktiviteter. Skolen inviterer hvert år en række musikere, sangere og musikgrupper til at spille og optræde for børnene, så de kan få indsigt i forskellige musikgenrer lige fra jazz, opera og pop til sydamerikanske rytmer. Disse oplevelser gør børnene interesserede i selv at spille og synge. Men eleverne laver selvfølgelig også en række spændende ting som skuespil, dans og musik, som de viser for forældrene eller for hinanden.
 
Morgensang
Hver morgen året rundt synger alle skolens elever morgensang i gymnastiksalen. Det er for os en vigtig del af hverdagen at mødes i et fællesskab om sang og musik. Under morgensangen kan lærere og elever tage ordet og give beskeder til hinanden. Desuden er der ofte indslag fra eleverne af forskellig art.
 
Skoleudvikling
Skolens lærere og bestyrelse har et stort samarbejde omkring skolens udvikling på undervisningsområdet. Dette samarbejde har fx udmøntet sig i en tidlig start i engelsk, hvor vi fra august 2001 startede i 2. klasse med sprogundervisning. Desuden er der udarbejdet et handlingsprogram mod mobning på skolen. Dertil kommer et nyt forsøg omkring, hvordan eleverne får et betydeligt bedre udbytte af den tværfaglige undervisning fremover. Skolen har obligatorisk 2 års svømmeundervisning for alle elever.
 
Med venlig hilsen
Niels Christian Buch
skoleleder