Tegnestiften

Ældre Tegnestifter

Tegnestiften - september 2018

September:
01.       Familieskolefoto
04.       9. kl. klassefest
06.       2.r og 8. kl. forældremøder
10.       Fordybelsesdag 1
13.       1. og 2.s kl. forældremøder
15.       Arbejdslørdag kl. 9-15
17.-21.  9. kl. lejrtur til Island
20.       4. kl. klassefest
25.       Høstfest 0.-5. kl.
26.       Bestyrelsesmøde (med Oasen)
26.-27.  5. kl. lejrtur til Silkeborg
27.       7. kl. klassefest
 
Oktober:
04.       6. kl. skole-hjemsamtaler
04.       Ny 0. kl. infomøde
06.       Loppemarked (?)
08.-12.  Emneuge (bevægelse)
10.       2.r skole-hjemsamtaler
12.       Motionsdag
13.-21.  Efterårsferie (Oasen åben)
23.       4. og 5. kl. skole-hjemsamtaler
25.       Fordybelsesdag 2
25.       0.-6. kl. elevrådsfest
29.       1. kl. skole-hjemsamtaler
30.       0. kl. skole-hjemsamtaler
31.       0. kl. skole-hjemsamtaler
 
Returnering af samtykkeerklæringer
På forældremøderne uddeler jeg samtykkeerklæringer til alle forældre, som har været tilknyttet skolen før EU's persondataforordning trådte i kraft i maj måned. Begge forældre (ved fælles forældremyndighed) skal gennemlæse, afkrydse og underskrive erklæringen, hvorefter den skal returneres til skolen. Én erklæring pr. familie er tilstrækkeligt, hvis alle børns navne og klasser er påført. Husk at returnere hurtigst muligt.
 
Arbejdslørdag d. 15. september
I denne uge er tilmeldingssedler til arbejdslørdagen d. 15. september uddelt. Husk at returnere tilmeldinger hurtigst muligt og senest fredag d. 7. 9. Vi håber på stort fremmøde, som vanligt.
Alle tilmeldte forældre og evt. børn mødes kl. 9 til morgenbrød, fælles orientering om arbejdsgrupperne. Frokosten i form af lækre sandwich spiser vi som altid sammen i hyggeligt lag, og dagen afsluttes lidt før kl. 15 med kaffe og hjemmebagt kage.
Holdplaceringen meldes tilbage til jer i ugen op til arbejdslørdagen, så I ved, hvilket arbejdshold I er kommet på. Vel mødt til alle!
 
Verden i bevægelse
I uge 41 arbejder hele skolen med emneugen: Verden i bevægelse. Det er lykkedes os at skaffe nogle instruktører til forskellige idrætsgene, men det ville være dejligt, hvis vi kunne få flere.  Skulle I selv, eller skulle I kende nogen, der vil komme og undervise et hold, vil vi med glæde tage i mod det. Vi søger også en tidligere eller nuværende eliteudøver, der kunne have lyst til at fortælle om, hvordan hverdagen tilrettelægges med kost, søvn, træning mv.  Hvis I kan byde ind med noget, eller har kontakter, hører vi meget gerne fra jer. Vi kan kontaktes enten personligt på skolen eller på intra.
 
Med venlig hilsen Anette og Helle
 
Besparelser og busrute 902
Slagelse Kommune har i forbindelse med budgetlægningen for 2019-21 udarbejdet et sparekatalog med forslag til en mængde besparelser. De foreslåede besparelser har været i kortvarig høring (1 uge!), men da private institutioner som os ikke modtager meddelelse om den slags, er vi afhængige af, at nogen giver os et praj, og det fik jeg heldigvis to dage før høringsfristens udløb!!! Den del af besparelserne, som vil kunne påvirke os, handler om beskæring af busrute 902, så den fra 2020 ikke længere skal køre mellem Slagelse og Vemmelev/Forlev. Det vil få afgørende negativ betydning for 15-20 af vores elever fra Slagelseområdet, og derfor har jeg naturligvis opponeret imod dette forslag. Jeg ved, at andre skoler og institutioner samt vores lokalråd også har indsendt høringssvar mod dette forslag, og jeg håber, vi bliver hørt.
 
Infomøde vedr. ny 0. kl.
Husk at vi afholder det traditionelle infomøde henvendt til kommende 0. klasses forældre torsdag d. 4. oktober kl. 19 til 20.30.
 
Personale
Skolens bestyrelse har føjet en fritstillelse af Anne til hendes opsigelse gældende fra d. 1. 9. Hun har derfor ikke længere arbejdsopgaver på skolen.
Skolen har ansat Jonas Linke som medhjælper i Oasen og vikar på skolen. Jonas er student og aktiv fodboldspiller. Han bydes velkommen i sit virke her.
 
Loppemarked
Vi planlægger at afholde loppemarked med bagagerumssalg her på skolen lørdag d. 6. oktober.
I forbindelse med istandsættelsen af den nye børnehave skal der ryddes ud i møblementet. Desuden har vi gamle træbænke, lidt vægkort og anskuelsestavler, som vi ønsker at bortauktionere. Derudover er det tanken at tilbyde mulighed for bagagerumssalg til alle forældre – mod et mindre gebyr. Overskuddet fra loppemarkedet skal gå til forbedring af skolens legeplads.
Vi efterlyser en håndfuld forældre, som har tid og lyst til at give en hånd med på loppemarkedsdagen. Jeg modtager gerne besked på intra.
 
Begræns morgenkaos!
Tidsrummet før skolestart fra kl. 7.30 til kl. 8.00 kan som bekendt være kaotisk her på skolen. Mange børn bliver kørt til skole, og pladsen er begrænset på parkeringspladsen. Derfor er det nødvendigt med retningslinjer, som bedes overholdt konsekvent til fælles gavn:
Forældre må kun sætte børn (0.-3. kl.) af på skolens parkeringsplads før kl. 7.45, hvorefter pladsen hurtigt forlades. I tidsrummet 7.45-8.00 er parkeringspladsen forbeholdt skolens personale, og al parkering henvises da til fortovssiden på Stationsvej nord for skolen, hvor vejen er lige.
 
Med venlig hilsen fra
Niels Christian
__________________________________
 
Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen vil gerne ønske alle velkommen tilbage til skolestart på Forlev Friskole efter denne helt ekstremt solrige og alt for tørre sommer.
Der er kun enkelte forældremøder, der mangler at blive afholdt, men det er altid en fornøjelse at komme rundt og fortælle om/præsentere bestyrelsen og de umiddelbart større opgaver, der skal laves i det kommende år.
 
Årets første skoledag var vejrmæssigt lidt udfordret, men det lykkedes os da at få sunget fællessang i skolegården, inden arrangementet blev flyttet indenfor. Dejligt med gensynet og den store opbakning, Børnenes glæde over gensynet med kammeraterne og det nye klasseværelse er et fantastisk syn. Bestyrelsen byder naturligvis særligt alle børn og forældre i den nye 0. kl. samt de andre nytilkomne i øvrige klasser velkommen. Vi glæder os til at lære jer at kende.
   
Skolestarten har også betydet farvel til sidste års 9. kl. De klarede afgangsprøverne rigtig flot og vi ved, at de nu er godt rustet på deres videre vej ud i livet. Held og lykke til jer!
   
Forlev Friskoles traditionsrige arbejdslørdag er planlagt til d. 15. september fra kl. 09-15.00. Arbejdsopgaverne er konkrete og der er udsendt sedler med eleverne, så man som forældre kan skrive sig på de opgaver, man foretrækker. Kom endelig med. Brug dagen til gavn for skolen og anledningen til at mødes og samtale med andre forældre på skolen. Det plejer at være rigtig hyggeligt. Skolen har naturligvis morgenkaffe, frokost og kage om eftermiddagen. Vi ser frem til at se så mange som muligt.
 
Skolen står i år overfor ombygning og indretning af SFO’en til ny børnehavebygning. Lokalerne vil snarligt blive ryddet for inventar m.v., så arbejdet med nedtagelse af vægge m.v. kan påbegyndes og nyindretning opstartes. Hvis der er tid til overs på arbejdslørdagen håber vi på, at nogle vil give en hånd med. 
 
I ønskes et rigtig godt skoleår – på gensyn!
 
Med venlig hilsen
 
Peter Bech
Tegnestiften - september 2018

31-08-2018 NC