Tegnestiften

Ældre Tegnestifter

Tegnestiften - februar 2018

Februar:
01.       Fordybelsesdag 5
           4. kl. klassefest
06.       8. kl. skole-hjemsamtaler
07.       2. kl. skole-hjemsamtaler
08.       1.s klassefest
09.       0.-6. kl. fastelavn/8.-9. kl. kl.-lærerdag
10.-18.  Vinterferie (Oasen åben)
22.       0. kl. klassefest
26.       Best.-møde (regnskabsgennemgang)
27.       1.r klassefest
 
Marts:
05.       Fordybelsesdag 6
06.       3. kl. skole-hjemsamtaler
07.       3. + 7. kl. skole-hjemsamtaler
08.       7.-9. kl. gallafest
12.-16.  Emneugen ’Kanon historie’
12.       9. kl. skole-hjemsamtaler
13.       5. kl. skole-hjemsamtaler
15.       Ordinær generalforsamling
16.       Emneugeafslutning for forældre m.fl.
19.-22.  8. kl. introkursus
19.       0. + 4. kl. skole-hjemsamtaler
20.       4. + 5. kl. skole-hjemsamtaler
22.       1.r + 6. kl. skole-hjemsamtaler
23.       Skolernes sangdag
24.-2.4. Påskeferie
 
Personaleændringer
Efter vinterferien sker der udskiftning i skolens vikarkorps. Da Naya skal ud på en rejse i tre måneder, har vi ansat Emma Nielsen som ny vikar og assistent i Oasen. Emma er tidligere elev på Forlev Friskole og blev student i 2016. Emma kan foreløbigt arbejde her på skolen frem til sommerferien, og hun bydes hjertelig velkommen.
   Stort tillykke til Emmeline, som nu er færdiguddannet lærer.
 
Fastelavnsfest m.m.
Fredag d. 9. februar afholder vi fastelavnsfest for 0.-6. kl. Der udsendes invitation via ForældreIntra. Alle møder udklædte, men dagen begynder med 10 minutters samling i klasserne, hvor gevandterne kan lægges i de rette folder. Dagen slutter ca. kl. 12.30 for disse klasser.
   7. har konfirmationsforberedelse hele dagen og er ikke på skolen, mens 8. og 9. kl. har klasselærerdag til kl. 13.10. For både 8. og 9. klasses vedkommende begynder dagen med et spændende besøg på Kongegården med fokus på Thomas Kluges aktuelle maleriudstilling. Thomas viser selv rundt og fortæller.
 
Kandidater til skolens bestyrelse
Skolen afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 15. marts kl. 19.00. Den officielle indkaldelse med dagsorden bringes i Tegnestiften for marts. Det kan allerede nu meldes ud, at Peter Bech (næstformand) og Vivi Brogaard er på valg som bestyrelsesmedlemmer. Vivi genopstiller, mens Peter har meddelt, at han ikke genopstiller. Carsten Johansen (formand) har i august måned meldt ud, at han forlader bestyrelsen ved generalforsamlingen. Der er således i år valg til 3 pladser i bestyrelsen. En klar opfordring skal lyde til dem, som kunne have interesse i at yde en indsats for styrelsen af skolen. Sædvanen tro kan man skrive et par ord om sig selv (navn, bopæl, forældre til?, relation til skolen i øvrigt, interesseområder etc.) og sende det via ForældreIntra til mig senest d. 23. februar. Det er dog også muligt at stille op under selve generalforsamlingen med en mundtlig præsentation.
 
Med venlig hilsen
 
Niels Christian
 
Nyt fra bestyrelsen
Tiden nærmer sig for skolens ordinære generalforsamling d. 15. marts. Vi ser gerne rigtig mange deltagere. Vi skal bl.a. vælge, hvem der skal være med til at træffe beslutninger om vores børns skole i de næste 3 år.
   Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen. 3 er på valg denne gang:
   Carsten Johansen: Ønsker ikke genvalg
   Peter Bech: Ønsker ikke genvalg
   Vivi Brogaard: Ønsker genvalg
   Måske har du et ønske om at stille op til bestyrelsen, eller måske kender du en god kandidat? Så fortæl vedkommende det!
   Vi skal sige farvel til vores nuværende bestyrelsesformand, Carsten Johansen, efter hele 13 år i bestyrelsen, og vores næstformand, Peter Bech, har meddelt, at han ikke genopstiller efter 6 år med bestyrelsesarbejde. Stor tak til dem begge for deres engagement og store indsats for vores børns skole.
   I bestyrelsen arbejder vi for at sikre den gode skoledag og at både børn og lærere har de bedste muligheder for at udvikle sig, og at alle trives. Vi har en masse spændende projekter at arbejde med. Vi skal bl.a. i gang med at etablere vores egne børnehave, og dette arbejde kan du blive del af, hvis du bliver valgt ind i bestyrelsen.
   Det er tid for mange at planlægge sommerferie. Skolen har sommerferie fra lørdag d. 30. juni til søndag d. 12. august. Første skoledag er mandag d. 13. august (eftermiddag/aften).
Oasen har lukket i uge 29, 30 og 31.
Den åbner mandag d. 6. august. 
 
Sussi Grejø 
Tegnestiften - februar 2018

31-01-2018 NC