Tegnestiften

Ældre Tegnestifter

Tegnestiften - september 2017

September:
04.       Fordybelsesdag 1
04.-06.  5. kl. på lejrtur
06.       8. kl. forældremøde
11.-15.  9. kl. på lejrtur til Island
12.       Høstfest (klasselærerdag)
23.       Arbejdslørdag
25.-29.  Emneuge (naturfaglig)
27.       Bestyrelsesmøde
29.       9. kl. klassefest
 
Oktober:
02.       1.s skole-hjemsamtaler
03.       Infomøde vedr. 0. kl. 2018
05.       Fordybelsesdag 2
           Elevrådsfest for 0.-3. kl. og 4.-6. kl.
09.       0.+ 4. kl. skole-hjemsamtaler
10.       3.+ 4. kl. skole-hjemsamtaler
11.       0.+ 3. kl. skole-hjemsamtaler
12.       6. kl. skole-hjemsamtaler
13.       Motionsdag
14.-22.  Efterårsferie (Oasen åben)
24.       5. kl. skole-hjemsamtaler
25.       1.r skole-hjemsamtaler
27.-28.  Pædagogisk weekend for personalet
31.       Bestyrelsesmøde
 
Dræn i skolegården
Som mange har kunnet konstatere, har der været problemer med oversvømmelse efter kraftig nedbør på legepladsen foran Oasen. Dette bliver der nu gjort noget effektivt ved, idet vi søndag d. 3. september får nedgravet dræn i den laveste ende af legepladsen. Drænet tilsluttes regnvandsledningen, som går under Oasen. Vi forventer, at det vil løse oversvømmelsesproblemet.
 
Arbejdslørdag d. 23. september
I denne uge er tilmeldingssedler til arbejdslørdagen d. 23. september uddelt.
 
Vi håber på stort fremmøde, som vanligt. Alle tilmeldte forældre, børn og personale mødes kl. 9 til morgenbrød, fælles orientering og gruppeinddeling. Arbejdsopgaverne er meget forskellige, men vi håber at kunne færdiggøre det meste. Frokosten i form af lækre sandwich spiser vi som altid sammen i hyggeligt lag, og dagen afsluttes lidt før kl. 15 med kaffe og hjemmebagt kage.
 
Holdplaceringen meldes tilbage til jer ca. 1 uge før arbejdslørdagen, så I ved, hvilket arbejdshold I er kommet på. Vel mødt til alle!
 
Den naturfaglige emneuge 25.-29. sept.
Skolen deltager sædvanen tro i den landsdækkende Naturvidenskabsfestival, som i år har temaet ’Min nye verden’ indeholdende 7 underliggende emner, som de enkelte grupper frit kan vælge iblandt. Skolens elever er inddelt i 4 grupper: 0.-2. kl., 4.-6. kl., 7.-8. kl. og 3.+9. kl., som hver især skal arbejde med et eller flere emner hele ugen fra kl. 8.15 til kl. 13.10. I år omfatter den naturfaglige emneuge ikke et afslutningsarrangement for forældre m.m., idet dette er henlagt den humanistiske emneuge til foråret.
 
Personale
Anna blev ansat som pædagog i Oasen og støttelærer og vikar i skolen på skolen pr. 15. august 2007 og har derfor haft 10 års jubilæum.
Hjertelig til lykke til Anna med tak for et stort og initiativrigt engagement for skolen igennem 10 år.
 
Med venlig hilsen fra
Niels Christian
 
 
Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen vil gerne ønske alle velkommen tilbage til skolestart efter en forhåbentlig rigtig god sommer. Det er en fornøjelse at komme rundt til skoleårets forældremøder. I år valgte skolen at invitere psykologfaglig leder Erik Bo Jakobsen fra PPR i Slagelse til at komme med klassiske eksempler på nødvendigheden af et godt samarbejde og tillidsforhold mellem skole og forældre i relation til barnets skolegang og oplevelser igennem dagen. Det er der blevet taget godt imod af forældre i 0.-3. kl.
 
Årets første skoledag var vejrmæssigt helt perfekt. Dejligt med gensynet og den store opbakning, Børnenes glæde over gensynet med kammeraterne og det nye spændende klasseværelse er et fantastisk syn. Bestyrelsen byder naturligvis særligt alle børn og forældre i den nye 0. kl. samt de andre ny-ankomne i de øvrige klasser velkommen. Vi glæder os til at lære jer at kende!
  
Den nye skolestart har også betydet farvel til sidste års 9. klasse. De klarede afgangsprøverne rigtig flot, og vi ved, at de nu er godt rustet på deres videre vej ud i livet. Held og lykke til dem!
  
Forlev Friskoles traditionelle arbejdslørdag er planlagt til d. 23. 09. 2017 fra kl. 09.00-15.00. Arbejdsopgaverne er konkrete, og der er netop sendt tilmeldingssedler med eleverne hjem, så man som forældre kan skrive sig på de opgaver, man foretrækker. Udvalget vil så lave grupperne til dagen. Kom endelig med. Brug dagen til gavn for skolen og anledningen til at mødes og samtale med andre forældre på skolen. Det plejer at være rigtig hyggeligt. Skolen har naturligvis morgenkaffe, frokost og kage om eftermiddagen. Vi ser frem til at se så mange som muligt.
  
Skolen har valgt at blive mobilfri i år. Vores oplevelser er, at det er accepteret og giver mere tid indbyrdes mellem børnene til at lege/få gode kammeratskaber.
  
Kom gerne til skolens morgensang, når det er jer muligt. Dagen starter så godt med sang/information og præsentationer af forskellig art med jævne mellemrum.
  
I ønskes et rigtig godt skoleår – på gensyn!
 
Med venlig hilsen
 
Peter Bech
Bestyrelsen
Tegnestiften - september 2017

31-08-2017 NC