Tegnestiften

Ældre Tegnestifter

Tegnestiften - april 2018

April:
05.       Korstævne
09.-13.  Læseuge 3
10.       2. kl. skole-hjemsamtaler
16.-20.  Læseuge 4
18.       1.s skole-hjemsamtaler
19.-20.  3. kl. overnatning
23.       9. kl. får meddelelse om prøveudtræk
24.       Fordybelsesdag 7 / 4. kl. fløjtestævne
27.       St. Bededag / Konfirmation i Vemmelev
30.       9. kl. ’Politiker for en dag’     
 
Maj:
01.       Spireskolen åbner
01.       8. kl. årsprøve i matematik (u/m hjælp)
02.       9. kl. prøve i skriftlig fremstilling
03.       9. kl. prøve i matematik (u/m hjælp)
03.-04.  2. kl. overnatning
04.       9. kl. prøve i retskrivning/læsning
04.       8. kl. årsprøve i engelsk
07.       8. kl. årsprøve i skriftlig fremstilling
07.       7. kl. årsprøve i retskrivning/læsning
08.       8. kl. årsprøve i retskrivning/læsning
08.       7. kl. årsprøve i skriftlig fremstilling
09.       7. kl. årsprøve i matematik (u/m hjælp)
09.       6. kl. klassefest
10.-13.  Kr. Himmelfartsferie
16.       1. kl. musikdag
17.-18.  4. kl. overnatning
19.-21.  Pinseferie
24.       2. kl. klassefest
24.-25.  0. kl. overnatning
25.       5. kl. bedsteforældredag
31.       Vårfest
 
Tak for besøg til emneugeafslutningen
Tak til de ca. 300 forældre, bedsteforældre og andre interesserede, som besøgte os til vores Åbent Hus fredag d. 16. marts, hvor man rundt omkring på skolen kunne få et indtryk af den læring, vores elever har modtaget i ugens løb. Jeg bemærkede flere eksempler på, at eleverne fortalte og underviste deres familie i de spændende historiske emner, som der var blevet arbejdet med. Tak for indsatsen til alle de engagerede lærere og elever i alle grupper.
  Vi kunne også glæde os over den oplevelse, det var at se 8. klasses finurlige, selvskrevne skolekomedie ’Genkendelsens glæde’. Tak til 8. kl. og deres lærere for en velspillet og humørfyldt forestilling.
 
Generalforsamlingen og valgmødet i forældrekredsen
Torsdag d. 15. marts blev skolens ordinære generalforsamling og forældrekredsens valgmøde afholdt. Til generalforsamlingen var mødt 24 stemmeberettigede skolekredsmedlemmer, mens der til forældrekedsens valgmøde var 21 stemmeberettigede forældre.
   Michael Lundgaard Nielsen blev valgt som dirigent. Der blev lyttet til beretninger og regnskabsgennemgang. Årets resultat for 2017 efter afskrivninger og finansielle poster viser et overskud på godt 87.000 kr.
   Valgene til bestyrelsen gav genvalg til Peter Bech (skolekredsen) og nyvalg til Rikke Friberg og Gitte Gadegaard Rasmussen (forældrekredsen). Som suppleanter valgtes Henning Nielsen (skolekredsen) og Christian Sommer Gejel Jensen (forældrekredsen).
   På valgmødet for forældrekredsen aflagde skolens tilsynsførende, Helle Kirkelund, en uformel beretning for sit tilsyn i det seneste år. Ifølge Undervisningsministeriets nye tilsynsregler kan en egentlig tilsynserklæring nemlig kun udarbejdes elektronisk i den såkaldte tilsynsportal, som først åbner efter d. 1. maj i år. Helle gjorde dog alligevel grundigt rede for sine iagttagelser om undervisningen her på skolen, som hun fandt fuldt tilfredsstillende ifølge de formelle krav.
 
Med venlig hilsen
 
Niels Christian
_________________________________________________________________________________________________
 
Nyt fra bestyrelsen
Carsten Johansen skriver:
Kære børn, forældre og medarbejdere på Forlev Friskole.
Torsdag d. 15 marts ved skolens generalforsamling aflagde jeg beretning for 11. gang, som også var sidste gang, da jeg ikke mere har børn på skolen. I alt er det blevet til 13 år i bestyrelsen. Det har været 13 spændende, lærerige og hyggelige år. Det har givet mig mulighed for at møde en masse forskellige mennesker. Mulighed for at sætte mit præg på skolen og for at følge med i mine børns dagligdag på nærmeste hold. Det har været en dejlig tid, og det er med stor fornøjelse, at jeg nu kan give stafetten videre til Bettina, som har taget over som formand for bestyrelsen. Tak for mange gode år, og jeg vil ønske alle, som har med skolen at gøre alt mulig held og lykke i fremtiden.
De bedste hilsner
Carsten Kjær Johansen
Betina Blicher-Nordkvist skriver:
Efter Generalforsamlingen den 15. marts har vi fået to nye medlemmer i bestyrelsen. Det er Gitte Gadegaard Rasmussen og Rikke Friberg. Vi byder jer begge to velkommen i bestyrelsen, og glæder os meget til samarbejdet. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Peter Bech, Steen Andersen, Kitt Krog Riis, Sussi Grejø og undertegnede Betina Blicher-Nordkvist. Vi har konstitueret os som beskrevet nedenfor:
Formand: Betina Blicher-Nordkvist
Næstformand: Peter Bech
Sekretær: Kitt Krog Riis
Bestyrelsesmedlem: Gitte Gadegaard Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Rikke Friberg
Bestyrelsesmedlem: Steen Andersen
Bestyrelsesmedlem: Sussi Grejø
 
Det var med vemod at skulle sige farvel til Carsten som har ”stået ved roret” i 11 år. Han har lagt utroligt meget energi på skolen. Det har jeg dyb respekt for, så tak for det. Jeg er godt klar over, at formandsrollen bliver en stor opgave at løfte, men med ovenstående bestyrelse er jeg slet ikke i tvivl om, at det bliver rigtigt godt. Jeg glæder mig i hvert fald til, sammen med resten af bestyrelsen, at tage fat i de mange opgaver, der ligger foran os.
 
På bestyrelsens vegne    
Betina Blicher-Nordkvist
Tegnestiften - april 2018

23-03-2018 NC