Tegnestiften

Ældre Tegnestifter

Tegnestiften - januar 2019

Januar:
03.       Første skoledag efter juleferien
04.-10.  9. kl. pt.-uge
14.-21.  8. kl. pt.-uge
16.       Bestyrelsesmøde
22.       9. kl. skole-hjemsamtaler
22.-28.  7. kl. pt.-uge
31.       Fordybelsesdag 5
 
Februar:
05.      Infomøde vedr. ny børnehave kl. 19
07.       5. kl. klassefest
08.       Fastelavn
08.       9. kl. Politiker for en dag
09.-17.  Vinterferie – Oasen åben
21.       4. kl. overnatning
25.       Fordybelsesdag 6
28.       0. kl. klassefest
 
Arbejdslørdage vedr. klargøring af bygning til indretning af børnehave.
Ombygning og indretning af skolens egen børnehave er nu i udbud hos indbudte entreprenører.
Deres tilbud får vi i hus d. 21. januar, og deres arbejde går i gang i uge 8. Inden da skal vi selv stå for klargøring til håndværkerne. Det drejer sig om fjernelse af gammelt køkken, nedtagning af nogle skillevægge, belysning og lofter, bortkørsel m.m. Alle forældre med tid og mulighed for at give en hånd med indbydes hermed til at møde op på én eller flere lørdage i januar/februar måned. Fra april måned vil der antageligt blive et arbejde med nedtagning og bortkørsel af gamle vinduer, facadeplader etc., og som afslutning på ombygningen bliver der mulighed for at give en hånd med ved det indvendige malearbejde. Kim Grejø (far til Solvej, 2R og Ketil, 1. kl.) har sagt ja til at styre og tilrettelægge arbejdet.
Det er vores håb, at mange af jer vil kunne have lyst til at melde jer på arbejdsholdene på de pågældende lørdage. Tilmelding foregår via ForældreIntra. Læs venligst nærmere dér!
 
Personalesituationen efter nytår
Det er glædeligt at kunne meddele, at vi har aftalt, at Sanne atter er på arbejde på fuld tid efter nytår. Det er ligeledes aftalt, at Tina kommer tilbage på halv tid umiddelbart efter nytår, hvor hun bl.a. overtager matematikundervisningen i 1. kl. og 2.R. Kirsten vil fortsat være sygemeldt og vil tidligst være tilbage på arbejde i februar efter hendes afsluttende operation.
 
Skaf en ny elev – spar en måned!
En kampagne for flere elever
Skolens økonomi er heldigvis i glædelig fremgang, hvilket også fremgår af ’Nyt fra bestyrelsen’. Ikke desto mindre vil det naturligvis gavne os yderligere at få tilgang af nye elever. Derfor har bestyrelse og ledelse besluttet at gennemføre en hvervekampagne i hele 2019. Ifølge den lyder opfordringen: Skaf en ny elev – spar en måned! Princippet er: Hvis forældrene til en nyindmeldt elev kan henvise til én nuværende familie på skolen som dem, der har motiveret dem til at vælge skolen, belønnes denne familie med fritagelse for én måneds skolepenge for ét barn (pt. 1156 kr.). Samtidig får de klasser, som denne familie har børn i, ét point hver. Når året er gået, gøres pointtallene op, og den klasse, som har samlet flest point, tjener 5.000 kr. til lejrskolekontoen. Det er naturligvis vores håb, at en belønningsordning som denne kan skabe motivation til ’forældrehvervning’ af nye elever.
 
Fripladstilskud
De indkomne fripladsansøgninger om nedsættelse af såvel skolepenge- som SFO-betaling er nu færdigbehandlet, og de berettigede familier har fået fordelt tilskuddet. Alle forældre, som har indleveret ansøgning, har fået besked. Fripladstilskuddene fradrages skolepengebetalingerne i resten af dette skoleår.
 
Befordringstilskud
Skolen har også fået meddelt størrelsen af befordringstilskuddet, som er til fordeling blandt de elever, som er berettiget til dette. Det maksimale tilskud udgør i alt 560 kr. for et helårskort til 2 zoner, som koster 1810 kr. Dette giver en tilskudsprocent på 31 %. Befordringstilskuddet vil blive modregnet i skolepengebetalingerne for januar måned.
 
Forlev Friskoles ferieplan for skoleåret 2019-20
Sommerferie 2019
Lørdag d. 29. juni - mandag d. 12. august
Første skoledag tirsdag d. 13. august (efterm./aften)
Oasen åben fra mandag d. 5. august
Efterårsferie
Lørdag d. 12. oktober - søndag d. 20. oktober (42)
Juleferie
Lørdag d. 21. december - onsdag d. 1. januar
Vinterferie
Lørdag d. 8. februar - søndag d. 16. februar (7)
Påskeferie
Lørdag d. 4. april - mandag d. 13. april
Store Bededag
Fredag d. 8. maj
Kristi Himmelfartsferie
Torsdag d. 21. maj - søndag d. 24. maj
2. pinsedag
Mandag d. 1. juni
Grundlovsdag
Fredag d. 5. juni
Sommerferie 2020
Lørdag d. 27. juni - ?
Oasen åben til fredag d. 10. juli
NB. Skoleåret består af 200 skoledage. Alle nævnte datoer er inklusive i ferierne.
Ferieplan for skoleåret 2019-20
Ferieplanen for det kommende skoleår er nu klar. Første skoledag efter sommerferien 2019 bliver tirsdag d. 13. august om eftermiddagen/aftenen. Oasens første åbningsdag er mandag d. 5. august. Ferieplanen er gengivet i sin helhed her, men kan også ses på hjemmesiden og i ForældreIntra.
 
Donation til Danske Hospitalsklovne
Torsdag d. 13. december kunne to af skolens elever overrække et stort dankort med 7.000 kr. på til Danske Hospitalsklovne. Det skete ved en lille højtidelighed på børneafdelingen på Slagelse Sygehus. Pengene udgør som bekendt halvdelen af det beløb, som blev indsamlet til sponsorløbet på Skolernes Motionsdag. Endnu engang tak til alle, der har givet et bidrag med en varm hilsen fra Danske Hospitalsklovne.
 
Glædelig jul og godt nytår ønsker
 
Niels Christian
 
Nyt fra bestyrelsen
Året nærmer sig sin afslutning, og fra den økonomiske side kan vi med glæde meddele, at et budgetteret underskud på kr. 500.000 forventes at blive afsluttet med et pænt overskud. Dette overskud vil bl.a. blive brugt på at skabe de bedste rammer for den nye børnehave, Forlev Friskoles Børnehus, som tidligere annonceret forventes at kunne åbne 1. august 2019. For at gøre økonomien bedst mulig har bestyrelsen, i samråd med Niels Christian og øvrige personalemedlemmer, besluttet, at skolen selv står for tømning og klargøring til istandsættelse af den tidligere SFO bygning. Dette arbejde vil blive påbegyndt i starten af det nye år og skal være afsluttet inden uge 8, hvor håndværkerne påbegynder istandsættelsen. Derfor må I alle meget gerne allerede nu se, om I har en ledig lørdag i weekenderne, hvor I kunne have tid og lyst til at komme og give en hånd med. Der skal udføres mange forskellige praktiske opgaver: alt fra kaffebrygning til nedrivning af loft. Kim Grejø (far til Solvej, 2R og Ketil, 1. kl.) vil fungere som formand for arbejdet. Bestyrelsen siger på forhånd mange tak for, at han vil påtage sig den rolle. Nærmere information omkring tilmelding, mødetid m.m. udmeldes i ForældreIntra.
Der vil i øvrigt være informationsmøde omkring den nye børnehave tirsdag den 5. februar 2019 for alle interesserede.
Vær opmærksom på, at skolens næste ordinære generalforsamling finder sted d. 28. marts, men ifølge skolens vedtægter kan forslag til generalforsamlingen kun behandles, hvis de er modtaget af bestyrelsen senest d. 1. februar.
 
På bestyrelsens vegne og godt nytår,
 
Gitte Gadegaard Rasmussen
Tegnestiften - januar 2019

03-01-2019 NC