Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling og valgmøde torsdag d. 19. marts 2015 kl. 18.30.

Aftenen indledes med en lille koncert af skolens kor. Korbørnene tilbydes herefter ’filmhyggeaften’ i skolens biograf. Herefter afholdes ordinær generalforsamling for skolekredsen og forældrekredsen på Forlev Friskole.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 2. Skolelederen aflægger beretning

 3. Bestyrelsen aflægger beretning

 4. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering

 5. Valg af skolekredsens medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg: Peter Bech (genopstiller)

 6. Indkomne forslag: Ingen

 7. Præsentation af byggeprojekt vedr. ny indskolingsbygning ved arkitekt Morten Sonnenborg, bankfilialdirektør Jan Larsen og revisor Mona Larsen

 8. Beslutning om låneoptagelse i forbindelse med nyt byggeri

 9. Eventuelt

Indkaldelse til valgmøde for forældrekredsen på Forlev Friskole torsdag d. 19. marts 2015 i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden for forældrekredsens valgmøde:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg: Stine Clausen (genopstiller)

 3. Tilsynserklæring ved tilsynsførende Elisabeth Haulund

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Forlev Friskole

 

Besøgstæller

46084
 • ikon
  Niels Christian Buch den 27-02-2015
  Det' nice at være nice
  Se 8. klasses video her:
 • ikon
  Niels Christian Buch den 19-01-2015
  Ledig plads i 0. kl. næste år
  På grund af bevilget skoleudsættelse vil vi få 1-2 ledige pladser i vores 0. kl. næste år.
  Kontakt skolens kontor på 58 38 20 35, hvis der er interesse for en plads.
   
 • ikon
  Niels Christian Buch den 18-12-2014
  Tegnestiften - marts 2015 kan læses under 'Nyt fra kontoret' eller i PDF-udgave:

Raketter, rumstationer og rummad

I uge 46 var der naturvidenskabelig emneuge, hvor eleverne på den afsluttende obligatoriske skolelørdag d. 15. november demonstrerede, hvad de havde lært. Temaet var 'Vejen til fremtiden', og skolen summede af fremtidsvisioner. Der blev bygget kreative og anderledes fremtidshuse, raketter blev fremstillet, og rummad blev smagt. Bl.a. den frysetørrede is passede børnenes smagsløg. Der blev bygget robotter, lavet modeller af Mars og rumstationer. På gangene kunne man møde rumklædte børn og iagttage filmproducerende elever med fokus på klimaproblemer og fremtidige klimaløsninger. Til fremvisning om lørdagen, kunne man smage klimavenlig mad, blive klog på nordisk frugt og grønt og CO2-besparende mad i en nær fremtid. Man kunne spille skraldespil og lære om affaldssortering og genbrug, fiske med magneter osv. Der var utallige vinkler på fremtidsvisioner og forebyggelse af miljøproblemer. Omkring 400 mennesker lagde vejen forbi værkstederne og var med til at gøre dagen til en succes. Tak for det. /MA