Hvem er vi?

Vi er en grundtvigsk friskole fra 1864 med ca. 210-220 elever (Maks. 22 pr. klasse), der tilbyder tryghed og nærvær i et stærkt fællesskab, hvor alle kender alle.

Vi lægger vægt på god trivsel, fordi glade børn lærer bedst.

Vi lægger vægt på faglighed og kreativitet og har en stærk praktisk-musisk dimension.

Vi har karakterer fra 7. kl. og Folkeskolens Afgangsprøver efter 9. kl. med karaktergennemsnit i kommunens top.

Vi bruger SkoleIntra og har en it-under­visningsplan fra 0. kl.

Vi har årligt en naturfaglig og en humanistisk emneuge og flere fordybelsesdage.

Vi har mange traditioner med fælles ar­rangementer som f.eks. høstfest, elev­rådsfest, julefest, skolefest, fodboldturne­ring, arbejdslørdag og meget andet.

Vi har en førskoleordning for nye 0. klasser fra 1. maj kaldet Spireskolen.

Vi tildeler alle elever i 0. kl. en personlig ’bedsteven’ fra 6. kl.

Vi har SFO i egne lokaler med god plads til alle børn fra 0. til 4. kl. i en helt ny indskolingsbygning.

Vi prioriterer udfoldelse i og erfaring med den fysiske verden over den virtuelle. Derfor benyttes tablets kun i begrænset omfang i indskolingen.

Vi har inspirerende udendørsarealer med mange forskellige aktivitetsmuligheder: Multibane, fodboldbaner, bordtennis, streetbasket, forhindringsbane, klatrearrangement og meget andet.

Vi har gode busforbindelser fra Korsør, Slagelse og Boeslunde.

Vores værdigrundlag samt meget andet findes på hjemmesiden.

 • ikon
  Niels Christian Buch den 28-01-2019
  Cepos-ranglisten
  Traditionen tro har tænketanken Cepos netop offentliggjort ranglisten over alle danske grundskolers evne til at løfte elevernes karakterer til de afsluttende prøver efter 9. kl. Blandt landets 1419 grundskoler indtager Forlev Friskole plads nummer 111, hvilket er særdeles fint. Vores elevers resultater til afgangsprøven i 2018 ligger gennemsnitligt en halv karakter højere end forventet, og det samme var gældende i de to foregående år, 2017 og 2016. Hvis man ’leger’ lidt med tallene og ranglister skolerne efter de tre sidste års gennemsnit, lander Forlev Friskole omkring plads nummer 50. Dette til trods vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at man på en mindre skole som vores med 15-20 elever til afgangsprøve hvert år vil kunne forvente relativt store udsving i prøveresultaterne fra år til år. Ligeledes skal man være varsom med at udråbe skoler højt på Ceposlisten som bedre skoler end andre. Der er som bekendt mange faktorer, som spiller ind, når man skal vurdere en skoles kvaliteter og evnen til at danne hele mennesker.
 • ikon
  Niels Christian Buch den 01-02-2017
  Opskrivning af elever til fremtidig skolestart
  Vi opskriver løbende elever til fremtidig skolestart.
  Det kan klares ved personligt fremmøde i skolens åbningstid,
  ved en telefonopringning på 58 38 20 35 eller ved udfyldelse og returnering af ventelisteblanket:
   

Besøgstæller

449683