Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling og valgmøde torsdag d. 19. marts 2015 kl. 18.30.

Aftenen indledes med en lille koncert af skolens kor. Korbørnene tilbydes herefter ’filmhyggeaften’ i skolens biograf. Herefter afholdes ordinær generalforsamling for skolekredsen og forældrekredsen på Forlev Friskole.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 2. Skolelederen aflægger beretning

 3. Bestyrelsen aflægger beretning

 4. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering

 5. Valg af skolekredsens medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg: Peter Bech (genopstiller)

 6. Indkomne forslag: Ingen

 7. Præsentation af byggeprojekt vedr. ny indskolingsbygning ved arkitekt Morten Sonnenborg, bankfilialdirektør Jan Larsen og revisor Mona Larsen

 8. Beslutning om låneoptagelse i forbindelse med nyt byggeri

 9. Eventuelt

Indkaldelse til valgmøde for forældrekredsen på Forlev Friskole torsdag d. 19. marts 2015 i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden for forældrekredsens valgmøde:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg: Stine Clausen (genopstiller)

 3. Tilsynserklæring ved tilsynsførende Elisabeth Haulund

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Forlev Friskole

 

Besøgstæller

57032
 • ikon
  Niels Christian Buch den 06-03-2015
  Kom til spændende foredrag med Peter Mygind d. 23. april! Det er gratis!
  Skolen er i den heldige situation, at vi er blevet tilbudt et gratis foredrag af Peter Mygind om at styrke fællesskabet og minimere mobning. Foredraget arrangeres i samarbejde med vores bankforbindelse, Arbejdernes Landsbank. Se opslag herunder - og meld jer hurtigst muligt til! Sidste frist er 17. april.
   
 • ikon
  Niels Christian Buch den 23-12-2014
  Ledige pladser
  Vi har i øjeblikket ledige pladser i:
     0. kl. (begge køn)

     5. kl. (kun piger)
     8. kl. (begge køn)
  Ring os op på 58 38 20 35 for samtale og rundvisning.
   
 • ikon
  Niels Christian Buch den 18-12-2014
  Tegnestiften - april 2015 kan læses under 'Nyt fra kontoret' eller i PDF-udgave: