Hvem er vi?

Vi er en grundtvigsk friskole fra 1864 med ca. 210-220 elever (Maks. 22 pr. klasse), der tilbyder tryghed og nærvær i et stærkt fællesskab, hvor alle kender alle.

Vi lægger vægt på god trivsel, fordi glade børn lærer bedst.

Vi lægger vægt på faglighed og kreativitet og har en stærk praktisk-musisk dimension.

Vi har karakterer fra 7. kl. og Folkeskolens Afgangsprøver efter 9. kl. med karaktergennemsnit i kommunens top.

Vi bruger SkoleIntra og har en it-under­visningsplan fra 0. kl.

Vi har årligt en naturfaglig og en humanistisk emneuge og flere fordybelsesdage.

Vi har mange traditioner med fælles ar­rangementer som f.eks. høstfest, elev­rådsfest, julefest, skolefest, fodboldturne­ring, arbejdslørdag og meget andet.

Vi har en førskoleordning for nye 0. klasser fra 1. maj kaldet Spireskolen.

Vi tildeler alle elever i 0. kl. en personlig ’bedsteven’ fra 6. kl.

Vi har SFO i egne lokaler med god plads til alle børn fra 0. til 4. kl. i en helt ny indskolingsbygning.

Vi prioriterer udfoldelse i og erfaring med den fysiske verden over den virtuelle. Derfor benyttes tablets kun i begrænset omfang i indskolingen.

Vi har inspirerende udendørsarealer med mange forskellige aktivitetsmuligheder: Multibane, fodboldbaner, bordtennis, streetbasket, forhindringsbane, klatrearrangement og meget andet.

Vi har gode busforbindelser fra Korsør, Slagelse og Boeslunde.

Vores værdigrundlag samt meget andet findes på hjemmesiden.

 • ikon
  Niels Christian Buch den 01-02-2017
  Opskrivning af elever til fremtidig skolestart
  Vi opskriver løbende elever til fremtidig skolestart.
  Det kan klares ved personligt fremmøde i skolens åbningstid,
  ved en telefonopringning på 58 38 20 35 eller ved udfyldelse og returnering af ventelisteblanket:
   

Besøgstæller

431067